06s

Suïcidaliteit

Ik ben er voor mensen die met suïcidaliteit te maken hebben.
Zij raken mij in hun eenzaamheid en in hun vaak onwaardige manier van sterven.
Het taboe op zelfdoding maakt dat het onderwerp, en daarmee de persoon, deels verzwegen wordt.
Je kunt iemand niet dwingen om te leven, maar je kunt daarentegen wel iemand helpen de kant van het leven te laten behouden.
Immers willen zij niet dood, maar weten ze niet meer hoe verder te leven.
Ik wens een ieder een waardig leven en een waardig sterven.

Suïcidaliteit is een uiterste vorm van overleven. Suïcidale mensen leven vaak vanuit overtuigingen opgedaan in het verleden, ze ervaren hierdoor geen toekomstperspectief.
Ze hebben vaak een laag zelfbeeld komend vanuit daar waar warmte, liefde en veiligheid niet of onvoldoende aanwezig zijn tijdens de ontwikkeling van het kind. Het innerlijk kind ervaart pijn.
Zij ervaren pijn.
Er is vaak geen goed rolmodel, van hieruit ontwikkelt de hechtingsband onvoldoende.
De suïcidale mens heeft vaak te maken met depressieve en wanhopige gevoelens en is daardoor niet meer in contact met zijn of haar levensenergie, met zijn of haar kracht.
Men is zich vaak niet bewust van de oorzaak van deze gemoedstoestand.

De kracht van psychodynamica is dat ik je behandel vanuit heelheid, vanuit  lichaam, geest en ziel,
vanuit wie jij bent.

Ik maak gebruik van de brede kennis en de vele mooie behandelmethoden vanuit  Psychodynamica.

De reguliere zorg is hierin deels beperkter, omdat vaak niet vanuit heelheid benaderd  wordt, en zij vaak vanuit een  behandelplan en protocollen behandelen.
De spirituele zorg is over het algemeen beperkter omdat zij niet over uitgebreide basis kennis beschikken en zij vaak vanuit één discipline, één therapievorm benaderen en behandelen.

Met behulp van de behandelmethoden ga ik met jou kijken naar de oorzaak waardoor jij zo vastloopt in dit leven, en door middel van verwerking en doorwerking streven we naar levensenergie, het hervinden van de kracht in Jezelf.
Psychodynamische therapie draagt bij aan de preventie van suïcidaliteit.
Indien nodig en in overleg met jou werk ik samen met andere behandelaren.

Suïcidaliteit kan ook voor de directe omgeving een zware belasting  zijn en kan ook als een systeem in een familie, vanuit vorige generaties aanwezig zijn.
Van belang is om dit systeem te doorbreken.

De dood, soms een verlangen sterker dan het leven, deze wens mag er zijn.
Ik kan hier niet actief op in gaan, maar wil wel naar je luisteren en met je meevoelen en meedenken.

Deze doelgroep vind moeizaam aansluiting in het verkrijgen van goede zorg…maar tegelijk vind de zorg moeizaam aansluiting bij deze doelgroep vanwege de eenzaamheid waarin zij zich vaak bevinden, dat zich verder ontwikkelt vanuit schaamte richting isolement.

Van belang is om zo vroeg mogelijk in dit proces hulp te zoeken!

Ik stem af op jou, na verwerking en doorwerking coach ik je het leven weer in en geleidelijk laat ik je hand los.

Praktijk ‘Innerlijke Cirkel’ is laagdrempelig.
Ik nodig je uit voor een vrijblijvende kennismaking of een intake gesprek, wel graag op afspraak.
Veiligheid en vertrouwen staan hierin op de eerste plaats.
Weet je gesteund, weet dat je welkom bent.

Bovenvernoemde gegevens zijn verkregen vanuit onderzoek tijdens het maken van mijn eindscriptie
over zelfdoding; ‘Sterf niet voordat je dood bent’.

© 2021 Innerlijke Cirkel. | Designed by JoomLabee