Behandelmethoden.

Praten brengt beweging in de gemoedstoestand waarin jij je bevindt. 
Erkennen en benoemen is het begin van oplossen, van bevrijding, van rust.
Van weer thuiskomen in Jezelf.
Om dit te bereiken maak ik gebruik van de volgende mooie methodieken;

Regressie -, reïncarnatie therapie
Alles wat je ooit hebt meegemaakt ligt ergens in het onderbewuste opgeslagen. Tijdens een therapiesessie is het mogelijk om middels regressietechnieken terug te gaan in de tijd en vanuit het onderbewuste informatie over jezelf bewust te maken. Momenten waarop je een belangrijke keuze of beslissing hebt gemaakt of genomen zijn hiervan een onderdeel omdat juist die momenten een enorme doorwerking hebben in het heden. Vaak belemmeren ze ons in het maken van nieuwe keuzes. Daarnaast kun je op zoek gaan naar krachtmomenten en deze ‘wakker’ maken zodat je daar in het hier en nu van kunt profiteren. 

Hypnotherapie:
De toegepaste vorm van hypnose is slechts een lichte meditatieve ontspanning, waarbij jij de controle behoudt en je volledig bewust blijft van wat er met je gebeurt.
Een groot deel van het lichamelijke en psychisch functioneren, wordt door het onbewuste gestuurd, denk hierbij bijvoorbeeld  aan de ademhaling, bloedsomloop en bloeddruk.
Bij psychische problemen speelt zich meer af op onbewust niveau dan op bewust niveau.
Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een lichte vorm van hypnose om in contact te komen met dit onbewuste.
Via het onbewuste kunnen vele lichte psychische- en psychosomatische problemen behandeld worden.

Systemisch werken / Familieopstellingen:
Iedereen maakt onderdeel uit van een familie. Op een diep niveau zijn we verbonden met onze familie en haar geschiedenis. Deze intense verbinding heeft effecten op ons gedrag, onze gezondheid en (liefdes)relaties. Therapeutisch werken met familieopstellingen gaat aan de hand van thema's die worden ingebracht. Door representanten van je familie op te stellen, kunnen we contact maken met het energieveld van je familie. Hier wordt dan de dynamiek van jouw familie zichtbaar met de daarbij behorende verstrikking, waardoor er inzicht ontstaat in je problemen. 

Verstrikkingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door ziekten, miskramen, abortus, vroegtijdige dood, echtscheidingen, verbroken liefdesrelaties, vermissing, incest, mishandeling, geweld, verslavingen, bedrog, verraad, ontkenning en oorlogstrauma's.
Door de verstrikking te helen en je oorspronkelijke plaats in de familie weer in te nemen, ontstaat er op diep niveau bevrijding en nieuwe harmonie en kracht.

Helende Reis
De Helende Reis is een krachtige transformerende manier om ons te bevrijden van controlerende en blokkerende, emotionele lagen binnen in ons zelf. Emoties en gevoelens van woede, angst, depressie, rouw, pijn en onrust, maar ook verlammende patronen als verslavingen of ernstige (levensbedreigende) ziekten kunnen worden doorgewerkt tot in de kern.

Op deze manier leer je je problemen bloot te leggen en ze op te lossen, waardoor vrijheid ontstaat en in contact staan met je eigen bron. Dat geeft vreugde, wijsheid, vrijheid en liefde.
Het maken van de Helende Reis zorgt er voor dat je je eigen antwoorden vindt en je diepste waarheid blootlegt. Er zijn twee soorten reizen: de Emotionele Reis en de Fysieke Reis.

 

Bio-energetica:
Energetica leert je voelend aanwezig te zijn in je lichaam. Het lichaam is je huis en gevoelens zijn de reactie op de omgeving. 
Het lichaam weer beschikbaar maken voor het voelen is essentieel. Daarnaast leer je om gevoelens te uiten. Gevoelens zijn niet goed of slecht, ze zijn en zetten je aan tot actie. Ze vormen een bron van de menselijke energie, ons uniek zijn en motivatie, en ze zijn een deur tot onze intuïtie. 
Het uiten en naar buiten brengen van gevoelens en emoties is in deze maatschappij erg ondergewaardeerd. Vanaf onze jeugd hebben we veelal geleerd om emoties binnen te houden. Dat heeft tot gevolg dat we niet meer durven voelen. 
Het leren eerlijk worden naar jezelf is moeilijker dan we denken. We houden onszelf graag voor de gek. Het gaan luisteren naar de signalen van je lichaam vereist dat je bereid bent om eerlijk te zijn. Het lichaam liegt niet en wat je voelt is waar. Het ernaar luisteren heeft consequenties, lichaamswerk leert je vanuit je eigen liefde en in mildheid naar jezelf deze consequenties te zien en vandaar uit keuzes te maken. Je grenzen te stellen en op te komen voor jezelf. Langs deze weg krijg je weer zicht op je persoonlijkheidsstructuur. Verwerk je oude trauma’ s en kan de heling beginnen.

Je krijgt weer grip op je eigen leven.
Bio-energetica leert je de eeuwige strijd te stoppen tussen denken en voelen.

Traumatherapie:
EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing);

EMDR wordt hoofdzakelijk toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen (PTSS) weer op gang te helpen.  Een mogelijke verklaring is dat door het trauma de samenwerking tussen de hersenhelften verbroken is. Voor verwerking is het van belang dat de twee hersenhelften weer gaan samenwerken.

Tijdens het creëren van een stilstaand beeld, een fotobeeld, worden beide hersenhelften afwisselend gestimuleerd door middel van handbewegingen van de therapeut die met de ogen gevolgd worden, of door afwisselend op de linker en rechter knie te tikken.
Door deze precieze procedure te volgen wordt het trauma verwerkt.


Psychosomatische traumatherapie;
Wordt hoofdzakelijk toegepast bij lichamelijke trauma’s  ontstaan door bijvoorbeeld ongevallen, geweld en operaties waarbij men lichamelijke shockervaringen ervaart zoals een klap, een schok, een dreun, steek- en snijwonden.

Het oriëntatiepunt van de mens is van boven naar beneden.
Bij een shock ervaring krijg je een ander (secundaire) oriëntatiepunt in je lichaam. Er is dan sprake van desoriëntatie, waarbij je klachten kunt ervaren.
Hier is het van belang om het secundaire oriëntatiepunt te ontladen, en weer terug te komen naar het oorspronkelijke oriëntatiepunt, van boven naar beneden.
Hierdoor kunnen klachten verminderen of verdwijnen.

Innerlijk kind werk:
Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met b.v. je spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten in je leven is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het "gewonde kinddeel", te ontdekken en te verwerken. 
Veiligheid, acceptatie en steun zijn belangrijke basiselementen waardoor het gewonde innerlijk kind deel weer ruimte krijgt en vertrouwen zodat er heling kan plaatsvinden.

Je mag weer stralen!

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren): 
NLP helpt je om jezelf algemeen in een positieve zin te ontwikkelen. NLP gebruikt kennis van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust veranderingen in herinneringen, emotie en gedrag te bewerkstelligen. 
Je lichaamshouding beïnvloedt je geest en je geest beïnvloedt je lichaamshouding. 
Volgens NLP worden je reacties niet zozeer bepaald door de wereld om je heen, als wel door het model of de plattegrond welke je zelf van die wereld hebt gemaakt. De communicatie bestaat uit de uitwisseling tussen ‘binnenwereld’ en ‘buitenwereld’, tussen omgevingsfactoren en alles wat zich onbewust binnen jou afspeelt. Hierbij kijken we hoe jij jouw interpretatie van de werkelijkheid uitdrukt in taal en non-verbaal gedrag.

Assen van verandering:
Oude patronen/gedachten doorbreken en omkeren in positiviteit en kracht.

RET (Rationeel Emotieven Therapie):
Dit is een vorm van psychotherapie waarbij wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten en de emoties van mensen. Psychische klachten ontstaan volgens deze theorie niet vanuit een situatie of een gebeurtenis, maar komen voort uit de manier waarop men de situatie of gebeurtenis interpreteert.
RET wordt vaak gezien als vorm van cognitieve gedragstherapie omdat het is gericht op het veranderen van het denken. Verschillen met cognitieve therapie zijn er echter ook: bij RET wordt  een actievere rol aangenomen, aangezien zelfanalyse een belangrijk onderdeel is en er is in RET tot op zekere hoogte aandacht voor het verleden.

Voice Dialoque, Ego State, Transactionele Analyse:
Dit zijn behandelmethoden waarbij het gaat om verschillende deelpersoonlijkheden van de hoofdpersoon. Ieder mens heeft een kind deel, een volwassen deel, een mannelijk deel, een vrouwelijk deel, maar soms ook  een verdrietig deel, een blij deel, een innerlijk conflict deel……in zich. Deze delen kunnen als aparte individuen benaderd worden. Dit geeft inzicht en maakt dat bijvoorbeeld een innerlijk conflict kan worden opgelost, het innerlijk kind deel kan worden getroost.

Je kunt ook vastlopen, lichamelijke en/of geestelijke klachten ondervinden doordat de energie van een ander bij jou binnen komt, of dat een ander jouw energie bij jou wegzuigt. Mensen die hooggevoelig zijn hebben hier eerder mee te maken. Het is dan van belang om de energie terug te geven naar daar waar die behoort, en ook je eigen energie weer terug te halen.

Dit proces zorgt ervoor dat je energie weer in balans komt, en jij weer in je kracht komt te staan, zodat de lichamelijke en/of geestelijke klachten verminderen of verdwijnen.

Rouwverwerking:
Je bent iemand verloren waar je van houdt.
Je gaat door een rouwproces en ervaart vele emoties; ontkenning, boosheid, valse hoop, verdriet en uiteindelijk aanvaarding.

In dit proces kun je blijven vastzitten, zodat het proces geen natuurlijk verloop heeft, niet toewerkt naar aanvaarding.
Dit kan leiden tot depressieve gevoelens.
Rouwen en het verwerken van verlies is een proces waarin al deze gevoelens en gedachtes de ruimte krijgen. 
Rouwverwerking gaat over het eren van degene die je verloren bent, dit aanvaarden zodat jij weer verder kunt vanuit respect voor het leven hier.

In het leven kun je te maken krijgen met verschillende vormen van verlies en rouw. 
Ontslag vanuit je werk maar ook lichamelijke en/of psychische achteruitgang kunnen ook een proces van verlies en rouw op gang brengen.

De bovenvernoemde behandelingsmethoden zijn mooie methodieken waar ik gebruik van maak tijdens je proces.
Ik heb mogen ervaren hoe mooi en krachtig de methodieken werken en wat een verrijking ze zijn. 

Inzichten ontstaan,  blokkades worden opgeheven.
Een verder ontwikkelen en doorgroeien ontstaat.

Therapie is een geschenk’.
Ik nodig je van harte uit in mijn praktijk om te ervaren wat psychodynamische therapie en /of coaching voor jou  kan betekenen.

Verdere informatie over Psychodynamische Therapie vind je op de site van de Academie voor Psychodynamica: www.psychodynamica.nl 

© 2021 Innerlijke Cirkel. | Designed by JoomLabee